Cena účetních služeb

1
Ceník účetních služeb
4
Vedení daňové evidence :
Položka evidence příjmů a výdajů 15 Kč
Minimální měsíční paušál (do 30ti položek) 500 Kč
10  Jednorázové zpracování dohodou
11 
12 
13  Vedení účetnictví:
14 
15  Položka účetního deníku 20 Kč
16  Položka účetního deníku nad 500 položek/měsíc 10 Kč
17  Minimální měsíční paušál (do 50ti položek) 1,000 Kč
18  Uzávěrkové operace (včetně výkazů účetní závěrky) 50% paušálu
19  Jednorázové zpracování dohodou
20 
21 
22  Účetní položka = zápis v peněžním nebo účetním deníku
23  Ostatní zápisy do pomocných knih se nepočítají za účetní položku !
24 
25 
26  Vedení mzdové agendy:
27 
28  Zpracování mzdy 1 zaměstnanec 200 Kč
29  Zpracování mzdy 1 zaměstnanec bez účasti na SP a ZP 100 Kč
30  Přihlášení/odhlášení 100 Kč
31  Minimální měsíční paušál 500 Kč
32 
33 
34  Přiznání a přehledy:
35 
36  Přiznání k DPH 500 Kč
37  Kontrolní hlášení 500 Kč
38  Souhrnné hlášení 500 Kč
39  Přiznání k dani z příjmů FO (pouze závislá činnost) 500 Kč
40  Přiznání k dani z příjmů FO (paušální výdaje včetně SP a ZP) 1,000 Kč
41  Přiznání k dani z příjmů FO (daňová evidence včetně SP a ZP) 1,500 Kč
42  Přiznání k dani z příjmů PO 2,000 Kč
43  Přiznání k dani silniční ( do 3 vozidel) 500 Kč
44  Statistický výkaz 500 Kč