Ceník právnické osoby , s.r.o., v.o.s., a.s., a ostatní společnosti plátci DPH

Vedení účetnictví bez zaměstnanců paušál 1000,-Kč měsíčně
Vedení účetnictví do 5 zaměstnanců paušál 1250,-Kč měsíčně
● Vedení účetnictví do 10 zaměstnanců paušál 1850,-Kč měsíčně
● Vedení účetnictví do 20 zaměstnanců paušál 2450,-Kč měsíčně
● Vedení účetnictví do 25 zaměstnanců paušál 2750,-Kč měsíčně
● Nad 25 zaměstnanců 70,-Kč měsíčně za jednoho zaměstnance
● Daň právnických osob včetně všech příloh 3000,-Kč 1x ročně
● Zúčtování zaměstnanců daň, ČSSZ, ZP. 150,-Kč zaměstnanec 1x ročně
● Daň silniční 100,-KČ 1 vozidlo a vedení vozu měsíčně
● Daň z nemovitosti 300,- nemovitost 1x ročně
● DPH + KH ( daň přidané hodnoty , kontrolní hlášení ) zahrnuto v paušálu
● Přihlášky a odhlášky + nemocenská zahrnuto vždy v paušálu ( DPP, DPČ, HP )
● Zastupování před úřady 250,-Kč hodina
● Přístup na vzdálenou plochu ( do našeho účetního systému ) 600,- Kč měsíčně
Paušál vždy obsahuje zpracování veškerých agend a hlášení pro úřady a orgány státní správy
● Paušál obsahuje 500 přijatých a 500 vydaných dokladů za každých dalších 500 dokladů jednorázově 200,-Kč