Ceník účetních a ekonomických služeb pro neplátce DPH

Ceník účetních a ekonomických služeb pro neplátce DPH PRAHA: 

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH (nejsme plátci DPH)
Fyzická osoba – daňová evidence
PLÁTCE DPH – měsíčně:
měsíční paušál za vedení a zpracování daňové evidence (zahrnuje 4 hodiny komplexního
zpracování účetnictví, vč. zpracování přiznání k DPH, KH, SH) 2 500
nad 4 hodiny – položkově/hodinová sazba – dle domluvy
NEPLÁTCE DPH – měsíčně:
měsíční paušál za vedení a zpracování daňové evidence (zahrnuje 4 hodiny komplexního
zpracování účetnictví) 1 200
nad 4 hodiny – položkově/hodinová sazba – dle domluvy
Přiznání k dani z příjmu FO, vč. přehledů na zdravotní pojišťovnu a OSSZ 1 500
Právnická osoba – podvojné účetnictví
PLÁTCE DPH – měsíčně:
Měsíční paušál za vedení a zpracování účetnictví + položky v účetním deníku (15 Kč/položka) 2 500
NEPLÁTCE DPH – měsíčně:
Měsíční paušál za vedení a zpracování účetnictví + položky v účetním deníku (15 Kč/položka) 1 800
Roční účetní závěrka – inventarizace dokladová, roční účetní výkazy, sestavení Přílohy k UZ,
zpracování přiznání k dani z příjmů PO od 3 000
Vyhotovení cestovního příkazu včetně vyúčtování dle předaných podkladů:
tuzemská pracovní cesta/1 zaměstnanec (do 5ti pracovních cest v měsíci) 50
tuzemská pracovní cesta/1 zaměstnanec (> 5 pracovních cest v měsíci) 100
zahraniční pracovní cesta/1 zaměstnanec/ 1-3 dny (v měsíci) 150
zahraniční pracovní cesta/1 zaměstnanec/ > 3 dny (v měsíci) 250
Mzdy:
zavedení dat pro výpočet mezd – jednorázově (zahrnuje registraci firmy/plátce na OSSZ, ZP,
Kooperativa poj., zavedení a nastavení dat PAM zaměstnanců do systému) 1 500
měsíčně za zpracování mzdy 1 zaměstnance – (zahrnuje vedení mzdového listu, ELDP, výplatní
pásky, přihláška/odhláška zaměstnance na OSSZ a ZP, vyhotovení a odeslání měsíčních přehledů
na ZP a SP) 200
exekuce (1 exekuce/ zaměstnanec) 300
exekuce – odpověď na žádost o součinnost 200
roční zúčtování záloh daně ze závislé činnosti firma 500
roční zúčtování srážkové daně z mezd firma 500
roční zúčtování daně zaměstnanců (1 zaměstnanec) 150
Ostatní:
Řešení nedostatků v účetních podkladech dodaných ke zpracování – hodinová sazba 600
Dodatečné DPH/následné KH – na základě chyby ze strany klienta 1 000
Přiznání k DPH JČS 1 000
Statistické výkazy (Intrastat, ČNB, ČSÚ) – měsíčně od 500
Zpracování žádosti o úvěr pro banku od 2000
Finanční analýza (zpracování roční, čtvrtletní, měsíční) 1000
Ostatní odborné účetní a ekonomické práce a konzultace dle požadavků – hodinová sazba 800
CENÍK ÚČETNÍCH A EKONOMICKÝCH SLUŽEB
2
Zastupování klienta na úřadech – při kontrole na FU, ZP, SP – hodinová sazba 500
Přiznání k silniční dani – 1 automobil 1000
každé další vozidlo 200
Přiznání k dani z nemovitostí 1 000
Přiznání k dani z převodu nemovitostí 1 000
Přiznání k ekologické dani 1 000
Příprava smluv – personalistika (cena za zpracování 1 smlouvy) 300
Spravování datové schránky (měsíční paušál) 100