Ceník účetních služeb Liberec

– Položka v deníku 20Kč/položka
– Účetní závěrka I.,II. a III.čtvrtletí 1000Kč
– Účetní závěrka celorok 1500Kč
– Přiznání k dani z příjmu včetně povinných příloh 3000Kč
– Přiznání DPH měsíční 450Kč
– Kontrolní hlášení 350Kč
– Správa datové schránky 200Kč/měsíc
– Poradenství 400Kč/hod.
– Zaslání výkazů na OR 250Kč
– Zastupování na FÚ 400Kč/hod.
– Statistické výkazy 400Kč/hod.