Ceník účetních služeb Praha

– Položka v deníku 20Kč/položka
– Účetní závěrka I.,II. a III.čtvrtletí 1000Kč
– Účetní závěrka celorok 1500Kč
– Přiznání k dani z příjmu včetně povinných příloh 3000Kč
– Přiznání DPH měsíční 450Kč
– Kontrolní hlášení 350Kč
– Správa datové schránky 200Kč/měsíc
– Poradenství 400Kč/hod.
– Zaslání výkazů na OR 250Kč
– Zastupování na FÚ 400Kč/hod.
– Statistické výkazy 400Kč/hod.
– Mzda 1 – 5 zaměstnanců 250Kč
– Přihlášení, odhlášení zaměstnance 250Kč
– Vyúčtování srážkové daně 500Kč
– Vyúčtování daně ze záv.činnosti 1000Kč
– Potvrzení o zdan.příjmech zaměstnance 300Kč