Ceník účetních služeb u účetní – 14 let praxe

CENÍK ÚČETNÍCH SLUŽEB
PLÁTCI DPH CENA včetně DPH
Právnická osoba paušál ( do 50 položek účetního deníku) 3 000 Kč
OSVČ paušál ( do 50 položek účetního deníku) 2 000 Kč
Právnická osoba každá další položka 20 Kč
OSVČ každá další položka 15 Kč
NEPLÁTCI DPH
Právnická osoba ( 50 položek) 1 000 Kč
OSVČ (50 položek) 700 Kč
EGT
Daň z příjmu právnický osob včetně přílohy k účetní závěrce 3 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob včetně přehledů OSSZ a ZP 2 000 Kč
Zpracování mezd za 1 zaměstnance 250 Kč