Cenová nabídka účetních služeb Lovosice

Vážený podnikateli, nedávno jsme Vám na základě Vaší konkrétní poptávky zaslali indikativní cenovou nabídku na poskytování služeb naší účetní a daňové kanceláře.

Rádi bychom Vás touto formou požádali o zpětnou reakci, zda Vám naše nabídka byla doručena a zda Vám můžeme jakkoliv blíže specifikovat námi poskytované služby.

I my jsme podnikatelé a chápeme priority využití Vašeho času, proto jsme připraveni k maximální vstřícnosti při podání podrobnějších informací pro Vaše korektní posouzení obdržené nabídky.

Nabízíme i variantu osobní návštěvy, kdy Vám toto jednání může přinést relevantní představu o koncepci naší účetní a daňové kanceláře ve vztahu k našemu klientovi jako podnikateli v současném podnikatelském a společenském prostředí.

V případě, že Vaše poptávka již není aktuální nebo jste se rozhodli pro jinou nabídku, prosíme Vás o sdělení důvodů tohoto Vašeho rozhodnutí. I na základě těchto informací se snažíme uzpůsobovat naše služby konkrétním požadavkům podnikatelů.