Cenová nabídka vedení účetnictví pro společnost Praha 1

Měsíční položky:

 

 • vedení účetnictví pro plátce DPH – 90 položek    3.600 Kč/měsíc
 • zpracování přiznání k DPH           800 Kč/přiznání
 • zpracování kontrolního hlášení k DPH        700 Kč/hlášení
 • vedení účetnictví pro neplátce DPH – 90 položek    2.700 Kč/měsíc
 • zpracovaní mezd (dohoda o provedení práce)        150 Kč/mzda

 

Roční položky:

 

 • vyúčtování daně vybírané srážkou /srážková daň/      800 Kč
 • přiznání k dani silniční /2x/       2.000 Kč
 • roční účetní uzávěrka pro plátce DPH, přiznání PO, výkazy 3.000 Kč až 4.500 Kč
 • roční účetní uzávěrka pro 1 neplátce DPH, přiznání PO, výkazy 2.500 Kč až 3.500 Kč
 • přiznání za FO, přehled OSSZ a ZP     1.200 Kč až 2.000 Kč
 • inventarizace rozvahových účtů a tiskové sestavy /1 s.r.o./  1.500 Kč až 2.200 Kč

Součástí uvedených cen je poskytování účetního poradenství.

V Praze dne 14.12.2019.