Co obsahuje účetní závěrka

DPPDP8-0006431496-20190331-33321-549091963-potvrzeni.pdf
Kniha faktur přijatých.pdf
Kniha analytické evidence.pdf
Kniha faktur vydaných.pdf
Obratová předvaha.pdf
DPPDP8-0006431496-20190331-33321.pdf
Otevření účetních knich.pdf
Příloha v účetní závěrce.doc
Účetní deník.pdf
Výsledovka před zaúčtováním daně.pdf
Výkaz zisku a ztrát.pdf
Rozvaha před zaúčtováním daně.pdf
DPPDP8-0006431496-20190331-3333.xml
Rozvaha.pdf
Příloha v účetní závěrce.PDF