Další příklad účetního deníku Praha

12.01.2017 f17022
prodej služeb
311001 602001 450.00 PS 175
13.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 450.00
166
13.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 1500.00
164
13.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 3000.00
165
15.01.2017 b1
nákup služeb
321001 221001 1100.00
241
16.01.2017 F17005
nákup služeb
518001 321001 200.00 NSPŘE 220
16.01.2017 F17006
nákup služeb
518001 321001 640.00 NSPŘE 234
16.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 450.00
170
16.01.2017 b1
nákup služeb
321001 221001 200.00
220
16.01.2017 b1
nákup služeb
321001 221001 640.00
234
16.01.2017 f17020
prodej služeb
311001 602001 11600.00 PS 173
16.01.2017 f17021
prodej služeb
311001 602001 450.00 PS 174
16.01.2017 f17023
prodej služeb
311001 602001 2290.00 PS 176
16.01.2017 f17024
prodej služeb
311001 602001 1034.00 PS 177
16.01.2017 f17025
prodej služeb
311001 602001 600.00 PS 178
16.01.2017 f17026
prodej služeb
311001 602001 600.00 PS 179
16.01.2017 f17027
prodej služeb
311001 602001 2275.00 PS 180
17.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 2290.00
176
17.01.2017 f17028
prodej služeb
311001 602001 4333.00 PS 181
17.01.2017 f17029
prodej služeb
311001 602001 5700.00 PS 20
18.01.2017 F17007
nákup služeb
518001 321001 14150.00 NSPŘE 228
18.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 600.00
169
18.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 2275.00
180
18.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 1620.00
163
18.01.2017 b1
nákup služeb
321001 221001 14150.00
228
18.01.2017 f17030
prodej služeb
311001 602001 6480.00 PS 182
18.01.2017 f17031
prodej služeb
311001 602001 10500.00 PS 183
18.01.2017 f17032
prodej služeb
311001 602001 2196.00 PS 96
18.01.2017 f17033
prodej služeb
311001 602001 5700.00 PS 184
18.01.2017 f17034
prodej služeb
311001 602001 1950.00 PS 185
19.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 1400.00
168
19.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 600.00
178
19.01.2017 b1
odvod peněz z banky
261 221001 15000.00 BB1
19.01.2017 d1701
příjem hotovosti
211001 261
15000.00 BH1
20.01.2017 F17008
nákup služeb
518001 321001 6000.00 NSPŘE 242
20.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 1000.00
155
20.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 450.00
174
20.01.2017 b1
nákup služeb
321001 221001 6000.00
242
21.01.2017 b1
nákup služeb
321001 221001 7780.00
241
21.01.2017 f17035
prodej služeb
311001 602001 1050.00 PS 186
22.01.2017 F17011
nákup služeb
518001 321001 7500.00 NSPŘE 243
22.01.2017 f17036
prodej služeb
311001 602001 1600.00 PS 187
23.01.2017 F17009
nákup služeb
518001 321001 7780.00 NSPŘE 241
23.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 13050.00
159
24.01.2017 F17010
nákup služeb
518001 321001 802.00 NSPŘE 217
24.01.2017 F17012
nákup služeb
518001 321001 1115.00 NSPŘE 234
24.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 5700.00
184
24.01.2017 b1
prodej služeb
221001 311001 600.00
179
24.01.2017 b1
nákup služeb
321001 221001 802.00
217
24.01.2017 b1
nákup služeb
321001 221001 7500.00
243
24.01.2017 b1
výplaty mezd zaměstnanců
331 221001 810.00 VM
24.01.2017 b1
Platba srážkové daně dohody 342002 221001 122.00 SRÁŽK
24.01.2017 b1
výplaty mezd zaměstnanců
331 221001 1218.00 VM
24.01.2017 b1
Platba srážkové daně dohody 342002 221001 183.00 SRÁŽK
24.01.2017 b1
nákup služeb
321001 221001 1115.00
234
24.01.2017 f17038
prodej služeb
311001 602001 6000.00 PS 188