Daně u příjmů z nájmu / Duchcov

Často přijímáme naprosto jasný dotaz klienta: budu platit nějaké daně? Přesněji zní dotaz například takto: budu pronajímat byt/ dům, musím podávat daňové přiznání? A kolik z toho zaplatím na daních?

Účetní Duchcov

Příjem z pronájmu nemovitosti je příjem, který se zdaňuje, jinými slovy musí se podávat daňové přiznání. Co se však týká placení daně, je u pronájmů možnost uplatnit 30 % z příjmů jako výdaj. Dále existuje tzv. základní sleva na dani na poplatníka 24.840,- Kč ročně. Jinými slovy, při příjmech z pronájmu až do roční výše cca 236 tis. Kč, při uplatnění paušálního výdaje 30 %, vyjde daňová povinnost cca oněch 24 tis. Kč. A ta je jakoby „vynulována“ onou daňovou slevou. Takže bude jen nutné vypracovat a podat daňové přiznání, ale na daních se nebude platit nic, samozřejmě pokud nejsou žádné jiné zdanitelné příjmy.

Uplatňování výdajů v prokázané výši

Druhou možností výdajů u příjmu z pronájmu jsou výdaje ve skutečné výši. Jsou to zejména odpisy pronajímaného bytu/ domu a úroky z hypotéky nebo úvěru na danou nemovitost. Odpis je vlastně určité procento, přesně dané zákonnou sazbou, z pořizovací ceny majetku, který zohlední životnost daného majetku. Další výdaje mohou dále být např. výdaje na opravy nebo pojištění bytu, daň z nemovitosti, či třeba platba energetického štítku apod. V případě skutečných nákladů je již třeba vést daňovou evidenci jako podklad pro daňové přiznání.

Podání daňového přiznání v Duchcově

Daňové přiznání vyplníme nejsnadněji elektronicky například na webu Finančního úřadu (Finanční správy). U zmíněných příjmů z pronájmu musí být jeho součástí i vyplněná příloha č. 2. Přiznání pak vytiskneme, podepíšeme a do konce března odevzdáme na podatelně svého finančního úřadu. Z pronájmu se neodvádí ani sociální ani zdravotní pojištění. Svou účetní kontaktujte nejlépe v průběhu měsíce února.

  • Konzultace k daním
  • Vyplnění a odevzdání daňového přiznání
  • Vedení daňové evidence
  • Poradenství ohledně paušálních nebo skutečných výdajů
  • Daňové poradenství pro firmy i živnostníky

Žádáte-li daňové poradenství v Duchcově– kontakt na účetní je ZDE.