Co je daňová evidence – účetní Teplice

Daňovou evidenci v Teplicích musí vést každá OSVČ, která chce prokazovat skutečné výdaje, nikoli procentuální paušál. Pro účely daňové evidence účetní zaeviduje nejen každou vaší vydanou nebo přijatou fakturu, ale také její úhradu – a to buď hotovostní nebo bezhotovostní. Proto je třeba dodat účetní jak primární doklady, tak doklady prokazující jejich uhrazení. To znamená výpisy z bankovního účtu nebo pokladní stvrzenky či doklady o zaplacení dobírky apod. U OSVČ totiž platí, že příjem je příjmem anebo výdaj výdajem až v okamžiku jeho uhrazení.

Účetní Teplice

Daňová evidence zachycuje peněžní toky související s podnikáním, ale i nepeněžní operace jako například odpisy. Hlavní knihou daňové evidence je tzv. peněžní deník. Má-li podnikatel zaměstnance, vede se mzdová evidence. Pokud ke svému podnikání nakupuje zásoby materiálu nebo zboží, musí se evidovat také stav těchto zásob. Účetní vás informuje o všech nutných náležitostech daňové evidence.

Daňová evidence – Teplice

Pokud používáte paušální výdaje, evidujete pouze příjmy a k nim si můžete uplatnit jen výdaje rovnající se určitému procentu příjmů. U skutečných nákladů však lze uplatnit celou řadu výdajů. Například odpisy majetku. Takže se eviduje také majetek, vedou se karty dlouhodobého majetku. Nejčastější typy dalších skutečných výdajů jsou u OSVČ například mzdy, či výdaje za auto, kde se rozhoduje, zda vést knihu jízd nebo uplatňovat výdaje na PHM paušálem. Za určitých podmínek lze uplatnit také náklady na energie, pokud podnikáte v místě vašeho bydliště. Využijte konzultace s účetní.

Daňová evidence – účetní Teplice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.