Daňová konzultace na téma leasingů

na základě Vaší prezentace na www stránkách bych Vás chtěla  požádat o konzultaci ohledně účtování leasingu do nákladů.
Daňový poplatník je OSVČ a vede daňovou evidenci. V loňském roce jsme využili možnosti odkladu leasingových splátek po dobu 6 měsíců.
Chci si jen potvrdit správnost mého zaúčtování leasingu do nákladů v roce 2020 a v roce 2021.
Všechny leasingové splátky byly uhrazeny řádně a včas.
Také budeme žádat o podporu COVID – Nepokryté náklady za 1.Q. 2021, kde v tabulce Úprava na straně výdajů budeme uvádět časové rozlišení leasingu a zde mě zajímá zda tam mohu dát fakticky zaplacené  3 leasingové splátky či jinak vypočtenou poměrnou část leasingu do nákladů.
 
Dotazy:
1/   Jaká je výše leasingu   do  nákladů  v roce 2021 ?
2/   Jaká je výše leasingu   do  nákladů  v roce 2020 ??
3/   Jaká je výše leasingu, kterou mohu uplatnit v žádosti o podpou v programu  COVID – Nepokryté náklady za 1.Q.2021??
Přílohy: Smlouva o finančním leasingu č.
             Splátkový kalendář ze dne 7.4.2016
            Splátkový kalendář ze dne 1.5.2020
Prosím o informaci zda je tato konzultace možná, platba dle dohody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.