DPH v Evropě (EU)

Popis:

V Evropské unii existuje, zjednodušeně řečeno, jednotný systém DPH. A pokud v České republice přijmete jako subjekt službu třeba od italské firmy, český finanční úřad od vás bude požadovat DPH z této služby. Kdyby klient byl plátce DPH, pak si to DPH jste oprávněni odečíst a jedná se o princip „nula od nuly pojde“. Jako identifikovaná osoba klient ale zůstává neplátcem DPH pro své klienty v ČR, a také není oprávněn si odečítat žádné DPH, takže v tomto případě DPHčko zaplatí českému finančnímu správci daně.

Je také nutno mít na paměti, že každý měsíc, kdy klient přijme nakoupí jakoukoliv službu, je povinen do 25. dne následujícího měsíce podat přiznání k DPH. A když službu takové osobě poskytnete, podává se tzv. souhrnné hlášení. Tato informace platí pouze pro neplátce DPH. Doporučujeme konzultaci s daňovou poradkyní či účetní, která má možnost tuto konzultaci provést za vás.

Klienti, kteří se obracení na účetní, by měli zvážit možnost obracet se ve vlastním zájmu spíše na daňové poradce. Ideálně s uzavřením smlouvy o vedení účetnictví a plynulým a garantovaným písemným stykem s tímto odborníkem, kdy všechny rady a doporučení máte pečlivě zdokumentována. Nechat si vést účetnictví od neznámého účetního se může snadno vymstít, právě v momentě, kdy to nejméně čekáte. Osobně mají někteří naši klienti i tu zkušenost, že se obrátili na účetního, který navíc za svoje služby požadoval násobky, toho, co by klient platil daňovému poradci.

2 Komentářů

  1. O účetních toho bylo napsáno jistě už mnoho. Možná každý z vás měl už v životě tu možnost s nějakou účetní/účetním se potkat. Mají nějaké typické znaky, povahové rysy, dají se zaškatulkovat? Pakliže účetnictví definujeme jako zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku písemnou formou, který si klade za cíl podat věrný a poctivý obraz o ekonomické situaci podniku, pak by se dalo očekávat, že se na pozici účetní/ho, s největší pravděpodobností bude hlásit pečlivá, snad lekce puntičkářská, pořádek vyžadující žena či muž, kteří nejen ve svém zaměstnání vždy přesně rozlišuje, co patří na stranu Má dáti a co na stranu Dal. O účetních přetrvává taková obecná představa (podobně jako třeba u učitelů, kteří se nedokážou svého poslání učit nebo dokonce poučovat ani v soukromém životě), že jsou snad upjatí, nemající smysl pro humor, suchopární a mají v hlavě jen čísla a účetní operace. Není se čemu divit, víme přece, že mezi mnoha funkcemi, kterou účetnictví má za úkol plnit, je funkce informační. To znamená podat informace ekonomického ražení všem možným uživatelům. O to milejší může být potom překvapení, když se na nám na místo účetní přihlásí nějaká mladá, svěží, komunikativní žena, a nedostaví se v bezpohlavním kostýmu s vlasy svázanými do přepjatého drdolu, ale třeba v padnoucích džínsech a mladistvě střižené halence. Taková osůbka může být pak naopak ozdobou každé účetní jednotky, tedy organizačně uzavřeného celku, který zpracovává účetnictví.

    Mimo již zmíněné informační funkce účetnictví, jsou tu ještě funkce další, neméně důležité jako například to, že slouží k vyměření základu pro určení daňové povinnosti, funkce registrační, může sloužit jako důkazní prostředek.

    Nejen z těchto důvodů je dobré pečlivě a zkušeně vybírat, koho si vezmeme do svého podniku jako účetní a kdo nás bude po této stránce zastupovat a tedy i reprezentovat. Tato/tento účetní pak samozřejmě musí být schopen orientovat se v nejdůležitější právních předpisech upravujících účetnictví, kterými jsou: Zákon o účetnictví a Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví. Mějme ale vždy na paměti, že mládí a tudíž nedostatek praxe nemusí nutně znamenat neschopnost správně se rozhodovat a převzít zodpovědnost. Bohužel odpovíte-li zájemci o místo slovy „ litujeme, ale nemáte dostatečnou praxi“ může vést i k tomu, že perspektivního člověka se skutečným zájmem o povolání účetního odradíte od tohoto úmyslu napořád. Někde tu praxi přece získat musí. Samozřejmě není třeba stopnout si rovnou jednou nohou do kriminálu, jak se lidově říká, ale určitá důvěra je vždy na místě.

    1. Účetní - daňový poradce (Autor článku)

      Dobrý den, já si naopak myslím, že o účetních toho nebylo napsáno mnoha, ba dokonce, téměř nic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.