Faktura vystavená daňovým poradcem

Faktura vystavená poradcem musí splňovat náležitosti stanovené občanským zákoníkem a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a bude obsahovat označení poradce, objednatele a příjemce faktury. Součástí faktury bude evidence počtu hodin za fakturované období odpracovaných poradcem pro objednatele a vedená v souladu s článkem smlouvy.