Faktura za překlady od plátce DPH plátci DPH

DODAVATEL: Faktura č.: 135/2019
Mgr. KKK Konst. symbol: 0308
Belgická 27 Variabilní symbol: 1352019
120 00 Praha 2 Vinohrady Spec. symbol:
IČO:
DIČ CZ1111
ODBĚRATEL
soudní tlumočník jmenovaný rozhodnutím KS v Brně, Spr 1704/2011-21

Academical Team s.r.o.
Peněžní ústav: Air Bank a.s. Náměstí Přátelství 1518/2
Č. účtu: 1012662049/3030 102 00 Praha Hostivař
IČO: 05273919
DIČ: CZ05273919
Datum vystavení faktury: 22/8/2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 22/8/2019
Datum splatnosti: 6/9/2019
Předmět:
cena bez DPH sazba DPH cena s DPH
1x potvrzení 21% 484,00 Kč
400,00 Kč
21%
84,00 Kč
484,00 Kč