Finanční úřad – daň z nabytí nemovitosti

Dobrý den, na základě tel.domluvy v přílohách zasílám přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, včetně přílohy „J“. Oba tyto soubory/přílohy prosím vytiskněte, přiznání podepište na str. 4, přiložte neověřenou kopii kupní smlouvy a vyrozumění z katastrálního úřadu a nejpozději do konce března 2020 podejte na podatelnu.

Údaje k úhradě (rovněž je třeba uhradit nejpozději do konce března):

číslo účtu: 7691-77621411

banka: 0710

variab.symbol: je Vaše rodné číslo

částka: vypočítaná v přiznání

Nezapomeňte v lednu 2020 podat přiznání k dani z nemovitých věcí.