Jak provedla kalkulaci profesionální pražská firma

– 5x s.r.o, 1x FO, měsíční evidence,

– 1x z toho měsíční plátce DPH,

– celkově měsíčně 80 faktur vydaných, 70 faktur přijatých, 3x zaměstnanci na DPP, 200 řádků bankovního výpisu,

– správa datové schránky (denně) pro všech 5 s.r.o.,

– digitalizované doklady – používání našeho online klientského portálu (úložiště),

– 5x roční přiznání k dani z příjmů právnických osob a 5x účetní závěrka (rozvaha, výsledovka, příloha v účetní závěrce, zpráva o vztazích).