Klient k fakturaci – dvojjazyčně

Vážení obchodní partneři, předně nám dovolte vám poděkovat za dosavadní spolupráci, které si velice vážíme. Dovolujeme si vás tímto informovat, že v rámci optimalizace naší komunikace s našimi obchodními partnery jsme nyní zřídili novou e-mailovou schránku pro příjem faktur: Dovolujeme si vás požádat o to, abyste napříště zasílali vaše faktury na tuto emailovou adresu. K tomuto kroku přistupuje i z toho důvodu, že řada faktur zasílaných poštou se opakovaně ztrácí a nejsou nám řádně doručovány. Věříme, že uvedený postup budete respektovat, našim společným zájmem je urychlení úhrady vašich plnění za naší společností.

A ZDE ANGLICKÁ VERZE PRO ÚČELY FAKTURACE

Dear Business Partners, first of all, let us thank you for the cooperation we have so far appreciated. We would like to inform you that in order to optimize our communication with our business partners, we have now set up a new mailbox for invoice reception: We kindly ask that you send your invoices to this email address in the future. This step is also taken because many invoices sent by mail are repeatedly lost and are not properly delivered to us. We believe that you will respect this method, our common interest is to accelerate the payment of your services in relation to our company. Best regards

S pozdravem / Yours sincerely