Kolik stojí účetní v Praze

Na cenu 30000 Kč ročně za zaúčtování se určitě dostaneme.

Dokladů není tolik – bude se také kalkulovat cena za účetnictví na firmu. Poněvadž, každá firma se účtuje zvlášť musíte hlídat banka , pokladna a

dělat inventarizace všech účtů a to ta pracnost narůstá. Dále záleží jak máte ošetřenou daňovou provázanost nákladů a k nim výnosů na jednotlivých firmách i mezi sebou a jak často budete chtít účtovat pokud se nejedná o plátce DPH.

Pokud budete chtít nacenit prosím pošlete mi například toto:.

Firma A, počet dokladů, počet mezd, frekvence účtování, zda budou FV zasílány elekronicky , počet bankovních účtů vedených v Kč, v Eur – zda bude banka zaslána elektronicky, jak je firma provázána s ostatními např. /nájem atd./

Na základě toho bychom se dohodli na paušálu za firmu buď měsíční nebo Q jedná se mi o dlouhodobou spolupráci tak aby vyhovovala oběma stranám.