Kompletní zpracování účetní agendy

Kompletní zpracování účetní agendy pro několik společností:

Mzdová agenda:
– 250,-Kč (HPP, DPČ – včetně podávání měsíčních přehledů na ČSSZ, ZP)
– 150,-Kč (DPP)
– 400,-Kč roční přehledy za mzdy
exekuce, přihlášení a odhlášení zaměstnance v ceně
Účetní doklady:
– 20,-Kč zpracování faktury přijaté, pokladní doklad, interní doklad (cena za doklad, ne položku)
– 10,-Kč položka bankovního výpisu (ručně)
– 20,-Kč vystavená faktura
vše v rámci ČR
Výkazy plátců DPH:
– 200,-Kč přiznání k DPH
– 150,-Kč kontrolní hlášení
– 700,-Kč žádost o dobrovolnou registraci k DPH
Zpracování daňových přiznání:
– 550,-Kč přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikatel
– 1550,-Kč přiznání k dani z příjmu OSVČ – včetně přehledů OSSZ, ZP
– 2500,-Kč daň z příjmů právnických osob
v řádném termínu
– 500,-Kč zpracování výsledovky
– 500,-Kč zpracování rozvahy
řádný termín
Zastupování na úřadech:
5 x zdarma
– 500,-Kč úřad
Způsob zpracování účetnictví:
– ON-LINE – doklady se předávají pomocí google disku, emailem. Je nutné dodržovat předem domluvené termíny k převzetí dokladů od klienta, aby došlo ke zpracování v termínu.
– OSOBNĚ – předání dokumentů, závěrek prováděné osobně