Komplexní zpracování účetní agendy

Obchodní společnost DAŇOVÁ EVIDENCE vstoupila na český trh v roce 2017 jako jeden z právních
nástupců původní obchodní společnosti v rámci procesu rozštěpení. Má téměř dvacetileté
zkušenosti především v oblasti daní, účetnictví a ekonomického poradenství. Spolupracujeme
s auditory a právní kanceláří, podílíme se na vzniku nejrůznějších projektů i s mezinárodním
prvkem. Naše klienty lze najít ve všech odvětvích ekonomiky – výrobní podniky, obchodní
firmy, ve sférách služeb (stavebnictví, pracovní agentury…), zdravotnictví nebo neziskový
sektor.
Naše společnost je registrovaným členem Komory daňových poradců České republiky. Pro
naše klienty máme uloženou u místně příslušného správce daně „Generální plnou moc“, a tak
veškerá spolupráce s finanční správou jde přes naší kancelář. Nedílnou součástí pracovní náplně
našeho týmu není jen daňové poradenství, ale také:
 daňové poradenství,
 kontrola a příprava daňového přiznání k dani z příjmů,
 daň z přidané hodnoty,
 silniční daň,
 daň z nemovitosti,
 daň z nabytí nemovitých věcí,
 daňový audit a
 daňová optimalizace projektů.
Účetnictví má za úkol poskytovat věrné informace o hospodaření podniku. Naše společnost
pomáhá získat tyto informace ve správný čas a v požadované struktuře poskytováním:
 účetního poradenství,
 vedení účetnictví,
 odborné pomoci při účetní závěrce
 sestavení výkazů – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Cash flow, Přílohy k účetní závěrce,
Přehled vlastního kapitálu,
 zaškolení a dozorování účetních.
Mzdovou agendu si klient může řešit prostřednictvím subdodavatele nebo na jeho žádost přímo
s naší společností.
Díky přímé spolupráci s auditory zapsanými v Komoře auditorů v České republice je naše
společnost schopna zajistit služby i společnostem s povinností auditu.

Jako jedna z mála společností zabývajících se vedením účetnictví a daňového poradenství
máme v týmu soudního znalce, na kterého se můžete v případě potřeby obrátit.
Vedení účetnictví společnost DAŇOVÁ EVIDENCE provádí v programu POHODA obchodní
společnosti STORMWARE s.r.o. v souladu se zákonem o účetnictví dle požadavků
jednotlivého klienta. Klient si může vyžádat přístup na cloud poskytovaný obchodní společností
iPodnik Cloud s.r.o., který je přímým doporučeným partnerem zpracovatele účetního systému
POHODA.
Návrh spolupráce
Vstupní informace
 kompletní zpracování účetní agendy pro 5 společností
 obchodní společnosti jsou osobou registrovaným k DPH
 cca 800 dokladů ročně
 2 osoby na trvalý pracovní poměr
 příležitostně cca 50 dohod o provedení práce
 zastupování společnosti před úřady
Cenové řešení
S ohledem na neúplné informace, zda se jedná o rozsah pro jednu společnost nebo pro všech 5
společností, zasíláme cenový návrh jako by se jednalo o jednu společnost s tím, že ceny pro
další společnosti by byly upraveny v rozsahu poskytovaných služeb. Naše společnost
nestanovuje ceny dle počtu položek v účetnictví, ale za kompletní vedení účetní agendy včetně
průběžného daňového poradenství s generální plnou mocí pro finanční správu.
Zpracování účetnictví:
 vedení účetnictví, zpracování měsíčního přiznání k DPH, měsíčního kontrolního hlášení,
komunikace s klientem, daňové poradenství pro 1 společnost 6.000 Kč (bez DPH)
 zpracování mezd 250 Kč (bez DPH)/zaměstnanec
 zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 15.000 Kč (bez DPH)
Garance
Za naše služby plně zodpovídá DAŇOVÁ EVIDENCE – daňový poradce, účetní specialista,
soudní znalec v oboru účetnictví, vysokoškolský lektor, s týmem vysokoškolsky vzdělaných
účetních a propojením na auditora a právní kancelář.