Kontroly finančního úřadu: Teplice

Každého podnikatele může potkat kontrola z finančního úřadu. Proto je užitečné mít aspoň zevrubné informace o této situaci. A to například i z důvodu možnosti bránit se v případě nezákonného postupu daňové kontroly.

Kontroly finančního úřadu: Teplice

  • Informace o nejčastěji kontrolovaných oblastech
  • Jaké jsou možnosti správce daně a jaké jsou povinnosti (místní šetření, výzvy k podání přiznání, k odstranění pochybností, vyměření a doměření daně)
  • Kdy a jak může či naopak nemůže správce daně zahájit kontrolu
  • Obvyklý průběh kontroly – práva a povinnosti kontrolovaného a práva a povinnosti finančního úřadu
  • Lhůty a doručování
  • Jakým způsobem postupovat v průběhu kontroly
  • Práva daňového subjektu a povinnosti správce daně během kontroly
  • Sankce, které v důsledku kontroly hrozí
  • Opravné prostředky – odvolání, stížnost, žaloba
  • Daňově uznatelné a neuznatelné náklady (zaměstnanecké benefity, škody, cestovné, management fee, opravy vs. technické zhodnocení, chyby v oblasti pohledávek a jiné)

Dotkla se vás nějak kontrola či Kontroly finančního úřadu: Teplice? – kontakt je ZDE.