Krátká zpráva účetní o úsporách za vypracování evidence

Dobrý večer paní účetní,

volal jsem vám dnes odpoledne, jen se připomenout, že můj E-mail odešel.
Pak jsem už neslyšel vaše volání zpět.

Provádím ve firmě právě „čistku“ a už pracuji na tom, aby i faktur bylo méně. Tzn. všechny dosavadní subdodavatele informuji o tom, že mi budou fakturovat jen 1 x za měsíc, tj. nákladových faktur, budeme mít asi do 150 za rok na všech těch 6 subjektech. Výdajových bude asi více, ale dokážu to taky zkrouhnout o drobné položky, které od příštího roku převezme z větší části kolega nebo je vyřeším jinak. Myslím, že se budeme vejít do 800 faktur za rok.

Jsem v očekávání vašeho návrhu smlouvy. Zřejmě budu dostávat i další nabídky, ale jsem více-méně rozhodnut pro vás, pokud se přidržíme navrhnutého cenového rámce 3 000 Kč za měsíc (což jsme špatně uvedli v předchozí komunikaci obadva) a dostaneme se tak na 36 000 Kč za zpracování účetnictví ročně.