Měsíční paušál za účetní služby

děkuji za zpřesnění informací. V tomto případě mi vychází nejvýhodnější sazba následovně:
– měsíční paušál 5000,- (v tom zaúčtování banky, poklady, faktur a dvou pravidelných mezd). K tomu 250 za každou další mzdu v měsíci.
V ceně je veškeré poradenství, příp. i komunikace s úřady prostřednictvím datové schránky, archivace elektronická (event. fyzická – s tím, že
v takovém případě doporučujeme měsíční interval pro vyzvedávání fyzických dokladů). Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu 1x ročně 1000Kč
za každou firmu, k dani silniční za 500 Kč.