Motivační curriculum a dopis účetní

Citujeme:

Dobrý den,

jmenuji se Lenka Jarolímková a ráda bych se ucházela o pracovní pozici ve Vaší společnosti. V oblasti administrace, podvojného účetnictví a mzdového účetnictví se profesně pohybuji téměř 20 let a proto věřím, že bych Vaší společnosti měla co nabídnout. Ráda přijmu i jinou vhodnou pozici.

Pro více detailů můžete nahlédnout do mého profesního životopisu, který najdete v příloze.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ÚČETNÍ

asistentka ředitele (komunikace se zákazníkem),
administrativní pracovnice (administrativní činnosti, pokladní, vystavování
objednávek, příjem dodacích listů, vystavování daňových dokladů),
mzdová účetní (zpracování docházky zaměstnanců, výpočet mezd, mzdová
evidence, pracovní smlouvy, zpracování tuzemských a zahraničních
cestovních příkazů, zpracování Vyúčtování daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně, Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti, Výpočet
daně a daňového zvýhodnění, ELDP, Přiznání k dani z příjmu fyzických osob),
účetní (vedení podvojného účetnictví pro s. r. o., internetové bankovnictví,
zpracování roční uzávěrky, inventarizace majetku a závazků, Přiznání k dani
z příjmů právnických osob, Přiznání k dani silniční, Přiznání k dani z přidané
hodnoty, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení, účetnictví s mezinárodním
prvkem – konverze měn, VAT, VIES, pořízení zboží z jiného čl. státu, dodání
zboží do jiného čl. státu, dovoz zboží, vývoz zboží).