Agenda související se zaměstnáváním pracovníků zahrnuje personální a mzdovou evidenci, přípravu pracovních smluv, výpočet mezd, srážek, daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Výsledkem jsou podklady pro vyplacení mzdy pracovníkovi (výplatní páska, výplatnice, příkaz k úhradě), přehledy pro instituce sociálního a zdravotního zabezpečení, finanční úřad, případně pro úřad práce, podklady k platbám odvodů apod.

Zpracování mezd v Teplicích

Služby mzdové účetní:

  • zaměstnanci na dohodu,
  • zaměstnanci na pracovní poměr,
  • směnný provoz,
  • cestovní náhrady,
  • vyplnění nejrůznějších formulářů pro zaměstnance,
  • veškeré dokumenty při nástupu i odchodu zaměstnance,
  • zpracování ročního vyúčtování daní zaměstnanců,
  • roční mzdová uzávěrka – zúčtování záloh zaměstnanců,
  • součinnost během kontroly zaměstnavatele před úřady (FÚ, ZP, OSSZ),
  • mzdové poradenství.

Mzdy Teplice – pro živnostníky i větší firmy

Pracovní smlouvy si buď vypracujete sami na základě dodaného vzoru a osobních dokladů zaměstnance, nebo si od vás potřebné údaje vyžádám a dodám vám zpracovanou smlouvu zaměstnance. Nejpozději do 5. dne následujícího měsíce mi dodáte výkaz práce, nebo např. seznam zaměstnanců, počet odpracovaných hodin, částku mzdy apod. – dle dohody a vašich potřeb. Výstupem je zpracovaná mzdová evidence a dále rozpis plateb čistých mezd, daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. V závěru roku pak vyhotovení potřebných vyúčtování na FÚ a roční zúčtování daní zaměstnanců.

Žádáte-li mzdovou účetní v Teplicích, Ústí n.L., Duchcově nebo Bílině – kontakt je ZDE.