Nabídka externího zpracování účetnictví a mzdové agendy

Vedení účetnictví
Na základě Vaší poptávky si Vám dovolujeme nabídnout vedení účetnictví a mzdové agendy v
naší kanceláři a zajištění plnění této úlohy efektivně a svědomitě s využitím odborných znalostí a
technického vybavení. Dbáme na osobní přístup a zajištění komplexních služeb vedoucích k
prosperitě Vašeho podnikání. Účetnictví Vašich společností bude vedeno v souladu s aktuálními
zákonnými normami, jejichž novinky neustále sledujeme. Při vedení účetnictví je používán
software Pohoda od společnosti DAŇOVÁ EVIDENCE.

Nabízíme Vám individuální přístup se zohledněním všech specifik Vašeho podnikání. Naším cílem
je vždy snaha o co nejefektivnější spolupráci mezi oběma stranami, protože pouze tehdy z toho
mohou obě strany nejvíc získat – vy získáte kvalitní účetní se znalostí Vašeho podnikání a
s předkládanými reporty nutnými pro Vaše podnikání a my získáme spokojenost z kvalitně
odvedené práce. Samozřejmostí pro nás je ochrana Vašich aktiv, tj. nejenom Vašeho účetnictví,
ale i informací z nich plynoucích.

Daňové služby

Co pro Vás zajistíme?
✓ Preciznost, profesionalitu a důvěru při vedení Vašeho účetnictví
✓ Vedení účetnictví a mzdové agendy v souladu se zákonnými předpisy
✓ Veškeré informace budete mít k dispozici v pravidelných intervalech dle Vašich požadavků
(nejpozději k 20. dni v měsíci)
✓ Poskytnutí související poradenské a podpůrné činnosti dle Vašich konkrétních požadavků
(např. při žádosti o úvěr či konzultace na specifická daňová a účetní témata)
✓ Zastupitelnost – o Vaši společnost se budeme s kolegyní starat společně, aby byla
zaručena plná zastupitelnost v případě potřeby

 

Cenová kalkulace
Na základě uveřejněné poptávky a Vámi předaných informací si Vám dovoluji předložit cenovou
nabídku. Cenová kalkulace je souhrnně připravena pro všechny společnosti dohromady, pokud
není uvedeno jinak. V případě rozpětí ceny je určující, zda bychom dokázaly importovat některé
sestavy (např. vydané faktury).
Agenda Paušální cena za měsíc
Vedení účetnictví 3.000 – 5.000 Kč *
nebo
20,- Kč/položku
Včetně měsíčních reportů
Zpracování DPH + KH + SH 1.000 Kč Za 1 společnost
Mzdy – HPP 200 Kč Za 1 zaměstnance a měsíc
Mzdy – DPP 100 Kč Za 1 zaměstnance a měsíc
Přiznání k silniční dani 500 Kč Za 1 společnost
Přiznání k dani z příjmů
právnických osob
2.000 – 4.000 Kč Za 1 společnost
Zastupování před státními
institucemi
500 Kč/hod
Konzultace 300 – 500 Kč/hod
* Z předaných informací si dovolujeme upřesnit položku vedení účetnictví. S ohledem na
sezónní charakter Vaší činnosti by bylo možné rozdělit paušál dle počtu dokladů, tj. například
paušál 3.000 Kč při počtu položek do 140 apod. Pokud by byla možnost importu některých
sestav (např. vydaných faktur), pak by i paušální cena za vedení účetnictví byla nižší.
Popřípadě je možné účtovat cenu za položku v účetním deníku.
V případě výrazného změny v počtu položek v účetním deníku si vyhrazujeme právo po vzájemné
dohodě zpřesnit cenovou kalkulaci, tj. úpravu ceny oběma směry.
Závěrem bychom Vám rády vyjádřily poděkování za možnost nabídnout
Vám naše služby a chtěly bychom Vás ubezpečit, že pokud se
rozhodnete pro spolupráci s námi, jsme připravené vyvinout co nejvyšší
úsilí pro splnění Vašich očekávání a Vaší spokojenosti.