Nabídka účetních a daňových prací

Nabídka účetních a daňových prací
(Ceny jsou bez DPH )
Ceny do 75 položek:
Paušální částka (pro všechny PO) 1500,-Kč/měsíčně
Paušální částka (pro všechny FO) 1000,-Kč/měsíčně
Ceny od 76 položek:
Právnické osoby 20,-Kč/za položku
Fyzické osoby 15,-Kč/za položku
 U nově vznikajících společností se počáteční cena vypočítává z množství dokladů, později
se po dohodě určí paušální měsíční cena v případě zájmu.
 Jako položky se počítají zápisy v deníku.
Cestovní příkazy V ceně
Zpracování DPH V ceně
Silniční daň 500,-Kč (za 1 auto)
 Za každé další auto se připočítává. 150,-Kč
Účetní závěrka a daňové přiznání 2000–6000,- Kč (dle náročnosti)
 Cena u v.s.o. a komanditních společností je stanovena individuálně.
Mzdy (kompletní servis) 200,-Kč/za zaměstnance bez rozlišení typu PP
Kontroly na sociálních a zdravotních institucí 500,-Kč/za kontrolu, stálý klienti mají v ceně
Odklady 3000,- Kč pro FO
5000,- Kč pro PO
 Cena u v.s.o., komanditních společností a klientů bez paušální částky je stanovena
individuálně.
Daňové poradenství 1500,-Kč/za hodinu,
 u stálých klientů 10 h./rok zdarma