OBRATOVÁ PŘEDVAHA – jen součty

Jestliže jsou v této příloze obrázky, nezobrazí se.   Stáhnout původní přílohu
Page 1
OBRATOVÁ PŘEDVAHA – jen součty
období 01.01.2017 až 31.12.2017
strana: 1
firma: xxx
———————————————————————————————————————————
—- Počát. stav — ——- obrat —— — Konečný stav —
Účet Název
Má dáti
Dal Má dáti
Dal Má dáti
Dal T
———————————————————————————————————————————
067 * Ostatní půjčky
.
.
4000.00 2000.00 4000.00 2000.00 A
…………………………………………………………………………………………………………………
0 ** Třída 0 – Dlouhodobý majetek
.
.
4000.00 2000.00 4000.00 2000.00
…………………………………………………………………………………………………………………
211 * Pokladna
5397.00
. 304217.00 8698.00 309614.00 8698.00 A
221 * Bankovní účet
22814.92
. 978014.03 995996.12 1000828.95 995996.12 A
249 * Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
.
.
10750.00 402000.00 10750.00 402000.00 P
261 * Peníze na cestě
.
. 269000.00 269000.00 269000.00 269000.00 A
…………………………………………………………………………………………………………………
2 ** Třída 2 – Finanční účty
28211.92
. 1561981.03 1675694.12 1590192.95 1675694.12
…………………………………………………………………………………………………………………
311 * Pohledávky z obchod. vztahů-odběratelé
48643.77
. 524120.16 535673.93 572763.93 535673.93 A
321 * Závazky z obchodních vztahů-dodavatelé
.
4419.00 558231.56 559839.56 558231.56 564258.56 P
331 * Zaměstnanci
.
.
81314.00 81314.00 81314.00 81314.00 P
341 * Daň z příjmů
.
3420.00 3420.00
.
3420.00 3420.00 A
342 * Ostatní přímé daně
.
95.00 12288.00 12270.95 12288.00 12365.95 P
343 * Daň z přidané hodnoty
.
.
44114.49 38990.49 44114.49 38990.49 A
345 * Ostatní daně a poplatky
.
800.00 1400.00
200.00 1400.00 1000.00 A
355 * Ostatní pohled. za společ. a členy druž.
.
.
3600.00
.
3600.00
. A
365 * Ostatní závazky ke společ.a členům druž.
.
60000.00 1000.00
.
1000.00 60000.00 P
395 * Vnitřní zúčtování
.
.
37750.56 37750.56 37750.56 37750.56 A
…………………………………………………………………………………………………………………
3 ** Třída 3 – Zúčtovací vztahy
48643.77 68734.00 1267238.77 1266039.49 1315882.54 1334773.49
…………………………………………………………………………………………………………………
411 * Základní kapitál
.
10000.00
.
.
.
10000.00 P
429 * Neuhrazená ztráta minulých let
.
.
1878.31
.
1878.31
. A
431 * Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení 1878.31
.
.
1878.31 1878.31 1878.31 P
…………………………………………………………………………………………………………………
4 ** Třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé z 1878.31 10000.00 1878.31 1878.31 3756.62 11878.31
…………………………………………………………………………………………………………………
———————————————————————————————————————————
*** Rozvahové účty celkem
78734.00 78734.00 2835098.11 2945611.92 2913832.11 3024345.92
———————————————————————————————————————————
501 * Spotřeba materiálu
.
.
7762.56
.
7762.56
. N
511 * Opravy a udržování
.
.
7188.04
.
7188.04
. N
518 * Ostatní služby
.
. 518551.49
. 518551.49
. N
521 * Mzdové náklady
.
.
81314.00
.
81314.00
. N
538 * Ostatní daně a poplatky
.
.
5146.00
.
5146.00
. N
546 * Odpis pohledávky
.
.
-2370.00
.
-2370.00
. N
548 * Ostatní provozní náklady
.
.
2.18
.
2.18
. N
563 * Kursové ztráty
.
.
0.02
.
0.02
. N
568 * Ostatní finanční náklady
.
.
60.00
.
60.00
. N
…………………………………………………………………………………………………………………
5 ** Třída 5 – Náklady
.
. 617654.29
. 617654.29
.
…………………………………………………………………………………………………………………
602 * Tržby z prodeje služeb
.
.
. 503670.38
. 503670.38 V
648 * Ostatní provozní výnosy
.
.
.
2463.00
.
2463.00 V
662 * Úroky
.
.
.
1007.10
.
1007.10 V
…………………………………………………………………………………………………………………
6 ** Třída 6 – Výnosy
.
.
. 507140.48
. 507140.48
…………………………………………………………………………………………………………………
———————————————————————————————————————————
*** Výsledkové účty celkem
.
. 617654.29 507140.48 617654.29 507140.48
———————————————————————————————————————————
=================================================================================================================================
**** Všechny účty celkem
78734.00 78734.00 3452752.40 3452752.40 3531486.40 3531486.40
=================================================================================================================================