Paušální vedení účetnictví Praha

děkuji za informace k naší nabídce. Popravdě se mi to bude dost těžko naceňovat. Zpravidla je pro nás lepší, když máme nějaký uzavřený rok, a vyčíslené položky celkem za rok. Lépe se tak

dostaneme na nejbližší cenu za účetnictví. Popravdě u nás se většinou účtuje na paušál, právě dle počtu dokladů za nejbližší období, od položek jsme většinou upustili. Takto nám to i klientům vyhovovalo více, už jen z důvodu že jsou ostré měsíce a pak klidnější, vše je ale samozřejmě na dohodě. Pokud se nějak výrazně navýšil počet položek, popřípadě služby, cena se po dohodě s klientem upravovala.

Co se týče zpracování, u plátců DPH vyžadujeme doklady do 10 dne následujícího měsíce, abychom měli dostatek času na zpracování, popřípadě  úpravu s klientem v případě nejasností. Pokud je společnost neplátce, tak alespoň doklady vždy za kvartál, aby bylo zaúčtováno a klient měl přehled. Od zadávání jednou za rok jsme upustili, v dnešní době, vzhledem k časové náročnosti z důvodu zavedení kontrolního hlášení. Poměrně často jsme kontaktováni z finančních úřadů ke kopírování dokladů a sdělování informací. Průběžné zpracování je tedy vhodnou formou jak pro klienta tak pro nás a vždy vedlo k oboustranné spokojenosti, a pokud se jedná o podvojné účetnictví obchodních společností tak určitě. I malé s.r.o. zpracováváme se značnou pečlivostí tak jako by se jednalo o společnost střední nebo velkou. Co se týče mimopracovních poměrů, tedy dohod o provedení práce, taktéž jsou vedeny kompletně, tedy personalistika se vším všudy, výplatní pásky, potvrzení, zápočtový list a podobně, tak jak vyžaduje zákon. 150 kč + DPH za měsíc/zaměstnanec.

Spolupráce probíhá na základě plné moci, takže klient není dotazován z FÚ a vše vyřizujeme za něj.

Zpracování daňových přiznání se u s.r.o. pohybuje 3000 – 5000 Kč + DPH, záleží na náročnosti u právnických osob, 1500 + DPH u fyzických osob a zda bude odloženo do 30.06. V ceně je samozřejmě podání na daňový portál, vypracování všech příloh i povinné uložení na rejstříkový soud, tak jak požaduje zákon.

Silniční daň za jedno auto na firmu u klientů neúčtuji.

Pokud budu vycházet z Vaší statistiky, že je to počet dokladů za všechny firmy dohromady, dostávám se na částku cca 5000 + DPH /měsíc, ale hrubým odhadem, lepší by byla vyplněná tabulka.

Závěrem děkuji za odpověď na naší nabídku a v případě zájmu nás kdykoli kontaktujte.