Pravidelné vedení souvisejících knih účetnictví Praha

kniha faktur vydaných,
o kniha faktur přijatých,
o pokladní kniha,
o bankovní kniha,
o kniha ostatních pohledávek
o kniha ostatních závazků.
o Kniha interních dokladů,
Měsíční tiskové sestavy – předvaha, rozvaha, výsledovka – mějte informace o výsledku hospodaření
průběžně k dispozici.