Právní otázky vymožení podkladů účetní

PRO KLIENTY, KTEŘÍ NEDOSTALI OD ÚČETNÍHO SVÁ DATA:

Dobrý den,
žádám vás o dodání plnění ve formě zpracovaných dat na PC, která vám byla uhrazena. Zejména
se pak jedná o faktury 1901011, 19026, 19075, 19086, 19112, 19129, , 19142, 19157, 19169,
19186.

Měsíce za které postrádáme plnění: 1. – 10. 2019.

Žádané prosím zašlete na E-mailové adresy: E-MAIL

Dané plnění očekáváme do 20. 12. 2019. V případě neuspokojení této upomínky, bude
vypracování dat na PC za období 1. – 10. 2019 předáno nové účetní kanceláři, která za nové
expresní zpracování dat na PC, může účtovat až 300.000 Kč.
Z takto očekávaného nákladu, pak logicky bude plynout předání záležitosti právní kanceláři,
která z pověření bude částku po vaší společnosti vymáhat nejprve nesoudní cestou, což může
ve finále vyústit až v soudní spor.

JMÉNO – jednatel