PŘEKLADY SMLUV – II. Obsahová náplň smlouvy a povinnosti poradce 😇

2.1. Poradenství 💡

a) ekonomické a daňové 💼💶

 • 📋 poskytuje průběžně poradenství především v případech změn v oblasti daňových změn, sociálního a zdravotního pojištění a ostatních zákonů týkajících se podnikatelské činnosti objednatele.

b) účetní 📘

 • 📣 informovat o povinnostech účetní jednotky podle příslušných předpisů tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a správné.
 • ✍️ v případě požadavku objednatele zpracovat ve spolupráci s ním interní směrnice, účetní osnovu a další důležité dokumenty na základě písemného požadavku.

2.2. Vedení účetnictví 📚

 • 📓 vést účetní knihy (účetní deník, hlavní kniha, atd.)
 • 📊 sestavovat měsíční účetní a daňové závěrky a další relevantní dokumenty.
 • 🔄 poskytovat informace o hospodaření průběžně na základě dálkového připojení.
 • 📦 skladové hospodářství dle dohody.
 • 📅 zpracovat roční uzávěrku.

2.3. Zpracování mezd a personalistika 💵

 • 💸 zpracovávat mzdy na základě předložených dokladů.
 • 📂 vést mzdové listy a další důležité dokumenty týkající se mzdové personalistiky.
 • 🛡️ zajišťovat zákonné pojištění organizace.
 • 🏖️ evidovat čerpání dovolené a další relevantní údaje.
 • 📜 vypracovat roční hlášení a uzávěrky týkající se daně.

Výše uvedené jsou základní povinnosti poradce v rámci této smlouvy. Je důležité dbát na to, aby byly všechny tyto povinnosti správně splněny a v souladu s platnými zákony. 😊👍

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.