REKAPITULACE S ÚČETNÍM – PŘÍKLADY

Dobrý den,

píši Vám z důvodu, že mám zpracované Vaše doposavad vydané faktury z AAA, poslední dodaná faktura je č.349.
Dle zákona o DPH kdy obrat přesáhne 1mil. Kč po 12 měsíců po sobě jdoucích Vás tímto informuji, že aktuální vystavené faktury jsou v celkové výši 1050032,62Kč a je nutno firmu zaregistrovat k plátcovství DPH.
Mám to provést za Vás nebo to uděláte sám. Je to nutné udělat co nejdříve.
V březnu můžete ještě vystavovat faktury bez DPH, ale v dubnu musí být již faktury vystavované s DPH po provedené registraci.
Dále na firmě AAA máte vystavené faktury na celkovou částku 990829,71Kč. Takže Vám chybí cca vystavené faktury na 9000 Kč aby se stala tato firma také plátcem DPH.
————
DOBRÝ DEN.
1) K FIRMĚ AAA POSÍLÁM JEŠTĚ FAKTURU 350 VYSTAVENOU NEDÁVNO – VIZ PŘÍLOHA
2) Z TOHO DPH RADOST NEMÁM. TO JSEM SE MUSEL PŘEPOČÍTAT. MÁM K TOMU DOTAZ. FAKTURA 306 – VD VVV NAKONEC BYLA ZRUŠENA A VYSTAVIL JSEM JÍ NOVĚ JAKO 105 – AKADEMICKÝ TÝM (leč v původním stornu jsem přepsal částku na 30 Kč). UDĚLAL JSEM TO PRÁVĚ K TOMU, ABY SE FIRMA NESTALA PLÁTCE DPH. NEMOHLO DOJÍT K OMYLU NEBO VYCHÁZÍ ČÁSTKA NA MILION 50 TISÍC OPRAVDU I BEZ NÍ? PROSÍM PODÍVEJTE SE JEŠTĚ NA TO, A KDYŽ NEBUDE  ZBYTÍ, TAK UDĚLÁME DPH – ANO, PROVEDETE JEJ VY.
3) AAA SE NESTANE DPH, STEJNÝ PRINCIP, STEJNÉ HLÍDÁNÍ A FAKTURY TAM DÁLE NEVYSTAVUJI. PS: ČÁSTKA 990 TISÍC JE OPRAVDU BEZ ČÁSTEK – PŘEPOSÍLÁNÍ ZEJMÉNA NA ÚČTY JAN GGG A MGR. DDD SSS? V TÉHLE VĚCI, JSEM OCHOTEN JEŠTĚ DODAT SMLOUVY, POKUD JE POTŘEBUJETE, O TOM, ŽE FINANCE ŠLY PŘES NÁS. POKUD JE TO TAKHLE V POŘÁDKU TAK SMLOUVY DODÁVAT NEBUDU.
CHYBNÉ A CHYBĚJÍCÍ FAKTURY Z PŘEDEŠLÝCH EMAILŮ DODÁM – ČEKÁM NA NĚ OD DODAVATELŮ.