Rodinná firma / Spolupracující osoba

Chtěli byste „rodinnou firmu“, ale bez s.r.o. a vším, co s.r.o. obnáší? Svůj vysoký zisk ze SVČ můžete rozdělit na jednu nebo více osob, které s vámi žijí ve společně hospodařící domácnosti. Výhodou je hlavně využití slevy na dani třeba vaší manželky, která nevydělává. V některých případech třeba i využití výše zmíněného limitu pro OSVČ vedlejší atd. Je však nutné dodržet tu podmínku, že spolu v té jedné domácnosti žijete po dobu, za kterou přiznání podáváte i přímo v době, kdy přiznání podáváte, i že společně hradíte náklady na živobytí.

Status spolupracující osoby může být řešením, kdy jako OSVČ chcete „zaměstnat“ třeba manželku, manželé se totiž vzájemně zaměstnávat nesmějí. Vaše spolupracující osoba nepotřebuje živnostenské oprávnění, to už máte vy. Jinak se však na ni vztahují všechny povinnosti jako na OSVČ, tedy registruje se u FÚ, OSSZ i u zdravotní pojišťovny, a to se zahájením statusu spolupracující osoby (určitě nedoporučuji zpětnou registraci, když třeba zjistím v březnu při podávání přiznání, že mám „moc vysoké“ příjmy za loňský rok, pokud nechcete vyvolat pozornost úřadů). Dále se na ni vztahuje třeba i placení záloh na sociální i zdravotní pojištění, pokud není OSVČ vedlejší. Spolupracující osoba sama za sebe podává daňové přiznání a přehledy úplně stejně jako OSVČ. Kolik přesně příjmů a výdajů lze přerozdělit, to už je na podrobnější konzultaci s účetní. Více také v § 13 Zákona o dani z příjmů.