Rozsah úkonů účetní / Teplice

Daňová účetní poskytuje následující služby, úkony:

 • Průběžné vedení daňové evidence a podvojného účetnictví
 • Průběžná evidence plateb (bankovních výpisů) – kontrola nad vašimi pohledávkami
 • Vypracování reportů podle požadavků klienta
 • Daňové poradenství pro firmy i živnostníky
 • Daňové plánování a optimalizace pro firmy i živnostníky
 • Účetní konzultace pro firmy i živnostníky
 • Sestavení roční uzávěrky pro firmy

Nadále v rukou účetní – Teplice

 • Výkazy pro Český statistický úřad
 • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob a ze závislé činnosti
 • Přiznání k dani ze závislé činnosti
 • Přiznání k DPH, kontrolní hlášení
 • Přiznání k dani silniční
 • Přiznání k dani z nemovitostí
 • Přiznání k dani z převodu nemovitostí

K věcem mezd: účetní – Teplice

 • Srážkové daně
 • Služby v oblasti mzdové a personální agendy
 • Zpracování mezd
 • Zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady)
 • Zpracování roční mzdové uzávěrky – zúčtování záloh zaměstnanců, vyúčtování společnosti
 • Příprava veškerých pracovněprávních dokumentů, roční přehledy pro ČSSZ, zdrav. pojišťovny atd.
 • Součinnost při kontrolách příslušných orgánů (FÚ, ZP, ČSSZ), zastupování před úřady
 • Mzdové poradenství

Překlady pro účely FÚ Teplice

Žádáte-li účetní z Teplic pro jakýkoliv z uvedených úkonů: kontakt je ZDE.