Smlouva o vedení účetnictví Praha

První okruh

  1. zpracování účetnictví včetně operativní evidence pohledávek a závazků
  2. report o hospodaření, pohledávkách a závazcích a výši DPH – měsíčně
  3. zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně povinných příloh – ročně dle termínu dle zákona s předstihem 5 dnů
  4. zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty – čtvrtletně dle termínu dle zákona
  5. zpracování kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty – měsíčně dle termínu dle zákona
  6. návrhy účetních směrnic při změnách zákona o dani z příjmu a zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví
  7. kontrola datové schránky a stažení důležitých dokumentů