Naše nabídka by se odvíjela od požadovaného rozsahu služeb. Pro kalkulaci našich služeb bych potřebovala znát více informací. Jaký je předmět podnikání, kolik máte měsíčně faktur přijatých a vydaných, pokladních dokladů, položek na bankovním výpise. Dále zda se jedná o podnikání fyzické či právnické osoby, zda je účetní jednotka plátce DPH, kolik je zaměstnanců atd.