Účetní Praha Vinohrady

KLIENT ŽÁDAL PŘIBLIŽNÝ ODHAD SLUŽEB: 

Dle Vašich informací jsem došla k měsíčnímu paušálu za všechny firmy cca 23 až 28 tisíc Kč. Záleží, zda byste požadovali správu datové schránky, běžné poradenství po telefonu či e-mailu atd.
Co se týče výpočtu ceny, účtuji si 2.500,00 základní měsíční paušál za s.r.o. a 1.500,00 za fyzickou osobu, v tomto paušálu je vždy 20 položek v ceně. Plus měsíční paušál za mzdy 500,00 plus 250,00 za 1 zaměstnance na HPP a 100,- za 1 zaměstnance na dohodu (1 zaměstnanec je v ceně paušálu). Dále potom za položky/řádky si účtuji 35,00. Za DPH +       kontrolní hlášení 500,00 + 500,00, taktéž za Silniční daň 500,00. Za roční účetní závěrku včetně vypracování daňového přiznání si účtuji dle náročnosti 1.000,00 až 5.000,00. Dále potom ty datové schrány, poradenství….atd. To by bylo předmětem dohody. Pro doklady si běžně jezdím, vyřizuji veškeré potřebné jednání s FÚ, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení.

Můžeme se dohodnout na počítání položek každý měsíc, nebo na jednotném měsíčním paušálu. Záleží na Vás, co by Vám více vyhovovalo. Určitě si o tom můžeme popovídat i osobně.