Účetní služby Praha východ

Účetnictví pro různé společnosti zpracováváme od roku 1994, jde o stavební firmy, truhlářské výroby, servisní opravy,

chov yvířat, ustájení koní, obchodní společnosti – prodej, sociální služby, architektonická činnost,

doprava osobní nad 9 osob včetně řidiče.

Jsme plátci DPH, ale můžeme fakturovat i bez  DPH, mám firmu na fyzickou osobu.

Znám Vaši společnost podle názvu, ale nevím čím se zabývá.

Při určení ceny  jsem opatrná, jde o to co v těch službách co poskytujeme pro Vás bude přijatelné.

Naše ceny – mzdy 1 zaměstnanec  3000 Kč ročně – měsíční výpočet mezd, příkaz k úhradě, mzdový list, roční  vyúčtování daně, hlášení zdravotním pojišťovnám a sociální správě.

Vystavení faktury na základě popisu klienta + kniha faktur  60 Kč za fakturu vydanou, Přijatá faktury podle řádků při účtování -př. 3 položky (řádky-dodavatel, plnění, DPH)

Bankovní výpisy řádek 20 Kč, inventura účtů dle účtové osnovy před podáním DPPO 3 000 Kč, DPPO + 3500 Kč ročně, příprava přiznání k DPH + KH 350Kč

dle četnosti ( měsíční plátce nebo čtvrtletní plátce DPH)Možné odesílání všeho elektronicky  bez převodu do datových schránek.

Ostatní doklady, vnitřní účtování také 20 Kč za řádek. Vedeme i evidenci majetku v knize  majetku, za každé inventární číslo  50 Kč.