Účtování účta za položku

Položka v účetním deníku kromě výpisu…… 18,- Kč

Výpisová položka ……………………………..   10,- Kč

Zpracování mezd …………………………….  200,- Kč/zaměstnanec

Zpracování silniční daně …………………… 250,-Kč/auto

Zpracování DPH + KH ……………………….. 300,- Kč/ měsíc

Zpracování DPPO (DPFO) …………………. 2.500,- Kč/rok

Zastupování na úřadech ……………………..  490,- Kč/hod