Údaje pro účtovací jednotku

Co musí znát účtovací jednotka, aby mohla určit přibližnou cenu za účtování: 

1. počet účtovaných dokladů (zejména faktury přijaté, faktury vydané, pokladna, interní doklady, bankovní výpisy) za měsíc a rok

2. v jakém účetním software vystavujete faktury vydané a evidujete faktury přijaté (tj. zda je možnost  elektronických přenosů faktur do účetnictví, nebo zda jsou aktuálně faktury pořizovány do účetnictví ručně)

3. stručný popis vaší činnosti a účetní problematiky – pouze překladatelská činnost, nebo i něco dalšího, fakturace jen v tuzemsku nebo i do jiných členských států nebo zemí mimo EU,…

4. způsob dosavadního vedení účetní agendy (zaměstnanec, externí účetní firma), důvody změny a odkdy by změna měla být (co bude účtovat jako poslední měsíc dosavadní zpracovatel)

6. zda poptávka je pouze na finanční účetnictví nebo i na mzdy – pokud i na mzdy, počet zaměstnanců, vyskytující se složky mzdy, pracovní právo CZ nebo i zahraniční