Úspory v německém účetnictví

Náš zákazník provedl u sebe v německé firmě zredukování účetních dokladů a ukazujeme krátkou zprávu účetní o úsporách za vypracování evidence: 

Provádím ve firmě právě „čistku“ a už pracuji na tom, aby i faktur bylo méně. Tzn. všechny dosavadní subdodavatele (ty české ale i ty německé ! (německých máme asi 1/3)) informuji o tom, že mi budou fakturovat jen 1 x za měsíc, tj. nákladových faktur, budeme mít asi do 150 za rok na všech těch 6 subjektech. Výdajových bude asi více, ale dokážu to taky zkrouhnout o drobné položky, které od příštího roku převezme z větší části kolega nebo je vyřeším jinak. Myslím, že se budeme vejít do 800 faktur za rok.

Počet faktur za rok a cena za to

Jsem v očekávání vašeho návrhu smlouvy. Zřejmě budu dostávat i další nabídky, ale jsem více-méně rozhodnut pro vás, pokud se přidržíme navrhnutého cenového rámce 5 000 Kč za měsíc (což jsme špatně uvedli v předchozí komunikaci oba dva) a dostaneme se tak na 72 000 Kč za zpracování účetnictví ročně + roční uzávěrka, daňová přiznání + 20 000 Kč. Zpracování účetnictví v Německu v roce 2019 – leden 2022