Vedení daňové evidence plátci DPD

Vedení DE bez zaměstnanců paušál 650,-Kč měsíčně
● Vedení DE do 5 zaměstnanců paušál 800,-Kč měsíčně
● Vedení DE do 10 zaměstnanců paušál 1100,-Kč měsíčně
● Vedení DE do 20 zaměstnanců paušál 1450,-Kč měsíčně
● Vedení DE do 25 zaměstnanců paušál 1750,-Kč měsíčně
● Nad 25 zaměstnanců 70,-Kč měsíčně za jednoho zaměstnance
● Daň fyzických osob včetně všech příloh 1500,-Kč 1x ročně
● Zúčtování zaměstnanců daň, ČSSZ, ZP. 150,-Kč zaměstnanec 1x ročně
● Daň silniční 100,-KČ 1 vozidlo a vedení vozu měsíčně
● Daň z nemovitosti 300,- nemovitost 1x ročně
● DPH + KH ( daň přidané hodnoty , kontrolní hlášení ) zahrnuto v paušálu
● Přihlášky a odhlášky + nemocenská zahrnuto vždy v paušálu
( DPP, DPČ, HP )
● Zastupování před úřady 250,-Kč hodina
● Přístup na vzdálenou plochu ( do našeho účetního systému ) 600,- Kč měsíčně
● Paušál vždy obsahuje zpracování veškerých agend a hlášení pro úřady a orgány
státní správy
● Paušál obsahuje 500 přijatých a 500 vydaných dokladů za každých dalších 500
dokladů jednorázově 200,-Kč