Vedení účetnictví – Ceník služeb

1 CENÍK ÚČETNÍCH SLUŽEB
PLÁTCI DPH CENA včetně DPH
Právnická osoba paušál ( do 50 položek účetního deníku) 3,000 Kč
OSVČ paušál ( do 50 položek účetního deníku) 2,000 Kč
Právnická osoba každá další položka 20 Kč
OSVČ každá další položka 15 Kč
10  NEPLÁTCI DPH
11  Právnická osoba ( 50 položek) 1,000 Kč
12  OSVČ (50 položek) 700 Kč
13  EGT
14 Daň z příjmu právnický osob včetně přílohy k účetní závěrce 3,000 Kč
15  Daň z příjmu fyzických osob včetně přehledů OSSZ a ZP 2,000 Kč
16 
17  Zpracování mezd za 1 zaměstnance 250 Kč