Vedení účetnictví Praha Žižkov

na základě Vašeho emailu můžeme nabídnout podle zredukovaného stavu od ledna 2020 zpracování účetnictví včetně odeslání výkazů za měsíční částku v rozmezí cca 15.000 – 17.000 Kč. V ceně nejsou zahrnuty dohody o provedení práce, neznáme počet, účtujeme 100 Kč/dohodu.

Za zpracování a odeslání daňového přiznání včetně všech příloh účtujeme jednu měsíční platbu navíc, minimálně však 4.000 Kč.

V ojedinělých případech, kdy fakturujeme na jednu fakturu více jednotlivých firem, postupujeme tak, že každou firmu ohodnotíme zvlášť a součet pak vyčíslíme jednou částkou na jednu fakturu.

Při ohodnocení práce za účetní služby každé firmy postupujeme podle přílohy „Cenový návrh účetních služeb“, který jsme Vám již zaslali, přitom však u neplátců DPH snižujeme fakturovanou částku o 500 Kč oproti této příloze. („Cenový návrh“ znovu v příloze)

Předpokládáme účtování převážně v české měně. Pro firmy, které obchodují hlavně se zahraničím, máme pak trochu odlišný cenový návrh.

Doklady nám klienti zasílají elektronicky (email nebo odkaz na uložiště) nebo je vyzvedáváme u klientů osobně po předchozí dohodě o datumu a hodině.

Všechna podání odesíláme sami, klientům pak zašleme nebo předáme osobně kopie podání. Z toho důvodu požadujeme a máme od všech klientů přístupy do jejich datových schránek jako „pověřená osoba“.

V případě sociálního a zdravotního pojištění, které se Vás v tuto chvíli zřejmě netýká, odesíláme všechny formuláře s vlastním podpisovým certifikátem, ale nebráníme se ani odeslání přes datovou schránku klienta.