Vklad majetku – uplatnění nákladů

DOTAZ NA DAŇOVOU PORADKYNI: 

Jsem v procesu vkladu jedné té jednotky, jak jsem vám uváděl, do majetku firmy.
Jednak to právě zadrhlo někde na katastru, kvůli nějakému detailu – ale to není nyní důležité.

U té druhé jednotky, která tam ve vkladu takto není ale vlastním ji jako fyzická osoba, tam možné nějaké odpisy jsou?

U té jednotky, která je v procesu vkladu do majetku firmy, ale ještě to není proběhnuté, mohu dát do nákladů již např. příspěvek do fondu? Či případně provést již revizi a práci elektrikáře již vkládat do nákladů?