Výčet pojmů daňové účetní / Teplice

Většině podnikatelů už je známo, že některé výdaje jsou daňově neúčinné, přestože jsou povinni je platit. Například zálohy na sociální a zdravotní pojištění podnikatele. Jinak se dá zjednodušeně říci, že výdajem na vaše podnikání je vše, co byste si jinak nepořídili, pokud byste nepodnikali. A naopak, pokud něco může sloužit i pro vaši soukromou potřebu a/nebo je prokázání, že danou věc soukromě určitě nikdy nepoužijete, sporné, je otázkou zda výdaj do podnikání zahrnout anebo v jaké výši. Vyplatí se konzultace s vaší účetní. Zde je stručný výčet nejčastějších daňových a nedaňových výdajů.

Výčet pojmů daňové účetní / Teplice

Mezi daňové výdaje podnikatele patří například:

 • zaplacené zálohy
 • mzdy
 • zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance
 • provozní režie (nákup kancelářských potřeb, cestovné, nájem, .. )
 • daňově uznatelné nepeněžní položky (např, odpisy)
 • odpisy dlouhodobého majetku, stravné při pracovních cestách a výdaje na provoz auta

Daňová účetní / Teplice

Nedaňové výdaje jsou:

 • splátky úvěru
 • výběry pro osobní spotřebu
 • nákup dlouhodobého majetku
 • odvod DPH
 • zdravotní a sociální pojištění podnikatele
 • reprezentace
 • dary

Daňová účetní / Teplice

Daňová evidence podnikatelů obsahuje:

 • deník příjmů a výdajů
 • kniha pohledávek a závazků
 • karty dlouhodobého majetku
 • karty zásob
 • evidence nepeněžních transakcí
 • mzdová evidence
 • pokladní kniha
 • kniha jízd

Žádáte-li služby daňové účetní v Teplicích – kontakt je ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.