Výplata mzdy na dohodu, příklad

Stačí vyplnit, vytisknout, podepsat a poslat elektronicky zpět.
Dohoda se musí uzavřít za každou společnost extra.

Rozdíly od fakturace

Ceny překladů 1 cílová strana 300 Kč na fakturu.
1 cílová strana 300 Kč, minus 15 % srážková daň, kterou zadavatel na dohodu

Výplata součtem 1 x za měsíc.